Türkiye Mevzuatında Şerefi İhlal

Adli, İdari ve Askeri Hukukta Şerefi İhlal Niteliğinde Hareketler ve Geçmişten Günümüze Uygulanacak Hukuk Hakaret, Sövme, Aşağılama, Kişilik Hakkının İhlali Manevi Tazminat

Konu Başlıkları

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Dahiliye Memurları Kanunu
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu
Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun
İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu

İNDİRME LİNKİNİ GÖRMEK İÇİN REKLAMA TIKLAMALISINIZ!

pdf indir,kitap indir,ücretsiz kitap indir,online oku,kitap oku