“İşverenin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu” isimli kitap; konu başlığı, içeriği ve kapsamı itibariyle alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Öğreti görüşleri ve özellikle de uygulamaya yön veren yargı kararlarıyla zenginleştirilmiş olan kitap çalışması, uygulamada birçok konuda farklı sorulara cevap verdiği gibi, konuyla ilgili bilgi eksikliklerin ve uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesinde faydalı olacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle, işverenlere, iş kazalarının önlenmesi bakımından, birçok yükümlülük yüklenmiştir. İş kazasının meydana gelmesi halinde, yükümlülükleri yerine getirmeyen ve gerekli önlemleri almadığı için kusurlu bulunan işverenler hapis cezası yaptırımı ile karşılaşacaktır. İşverenler İSG hizmetlerini yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri aracılığıyla yürütmektedir.

Cezalar, zarar verici olayların önlenmesi bakımından caydırıcı niteliği nedeniyle önem arz etmektedir. Kitap çalışmasıyla, işverenin kusurlu olmasına ve iş kazası nedeniyle cezai yaptırımla karşılaşmasına neden olan İSG hizmetinin sunumunda görev alan kişileri de doğrudan ilgilendirmektedir. Bu yönüyle, teorik ve pratik bilgileriyle zengin içeriğe sahip olan kitap, işverenlerin ve ilgili diğer kişilerin bilinçlenmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

Kitabın işverenlerin yanı sıra uygulamada; yöneticilere, işveren vekillerine, iş güvenliği uzmanlarına, işyeri hekimlerine, işyeri hemşirelerine, şantiye şeflerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümünde çalışan kişilere farklı yönleriyle faydalar sağlayacağı öngörülmektedir Ayrıca, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve Yapı Denetim Firmalarının sahipleri, yönetici ve çalışanları da kitaptan oldukça önemli bilgiler elde edecektir. Hammadde, makine, cihaz, malzeme, kişisel koruyucu donanım vb. ürünleri üreten ve tedarik eden firmalar da kitaptan yararlanacaktır.
Kitap çalışması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının eğiticileri ve öğrencilere de yardımcı olacaktır.

Kitabın uygulamada ilgili herkese faydalı olmasını dileriz…

Kitabı ilk siz okumak istemez misiniz? Kitap sağlayıcısı e-pdf sitemizden kitap indir ve pdf formatında hemen oku. Keyifli okumalar şimdiden...

Premium Silinen Linkler için ( Linke gidip ücretsiz Bir Programı Telefonunuza İndirip İndirme Linkine Gidebilirsiniz.) :  Premium Silinen linkler için indir 
KİTABI PDF OKUMAK VE İNDİRMEK  İÇİN: Kitap Hobi Kitap İndir 
Yandex İndir :  Disk Yandex 
Google Drive İndir :  Google Drive 
Rar olarak İndir :  Pdf.rar indir 

pdf indir,kitap indir,ücretsiz kitap indir,online oku,kitap oku,e kitap,e-kitap,epub indir,ekitap indir